Skip to main content
Servicesider

Applikation om månedlig beskæftigelsesstatus er opdateret

SDU Analytics har opdateret applikationen om månedlig beskæftigelsesstatus med juli måneds beskæftigelsesstatus for SDU’s 2020-dimittender.

For første gang ligger beskæftigelsen over 70%, mens der ligesom i juni måned er 11% ledige dimittender.

Andelen af beskæftigede dimittender stiger ift. sidste måned på både det Humanistiske og det Tekniske fakultet (hhv. 3 og procentpoint), mens den for de andre tre fakulteter er status quo.

Hvis du er nysgerrig for flere tal, eller f.eks. beskæftigelsesstatus på uddannelsesniveau (små uddannelser er grupperet), så er monitoreringen tilgængelig på analyser.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 11.10.2021