Skip to main content
Servicesider

Indberetning af Erasmus Mundus mv. til Danmarks Statistik

Der er indberettet informationer om Erasmus Mundus mv. til Danmarks Statistik for perioden 1/10 2020 – 30/9 2021 på individniveau.

Med udgangspunkt i den ordinære indberetning til Danmarks Statistik (foretaget oktober 2021), har SDU indberettet en sidefil med oplysninger vedrørende specifikke rekvirent- og indskrivningsforhold:

  • Studerende ved Erasmus Mundus programmer
  • Studerende på Nordic Master programmer
  • Udenlandske selvbetalere
  • Udenlandske selvbetalere på friplads

Der er i alt indberettet 300 uddannelsesforløb med et af ovenstående punkter. Dette er en stigning på 18,1 % i forhold til sidste år, hvor der blev indberettet 254 uddannelsesforløb.

Ud over de oplistede rekvirent- og indskrivningsforhold, modtager Danmarks Statistik personinformationer herunder den studerendes CPR-nummer og navn, uddannelsesinformationer som den studerendes start- og slutdato på uddannelsen, den firecifrede uddannelseskode hos Danmarks Statistik samt det tilhørende navn på uddannelseskoden.

Redaktionen afsluttet: 08.11.2021