Skip to main content
Servicesider

EVA: Frafald & forældres uddannelsesniveau

Særligt i det første studieår ser forældres uddannelsesniveau ud til at have betydning for frafald.

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har netop udgivet en ny analyse vedrørende frafald og forældres uddannelsesbaggrund.

Populationen i undersøgelsen omfatter alle studerende, som blev optaget på en universitetsbacheloruddannelse gennem KOT i 2016 og 2017 med sommerstart (42.675 individer).

Forskellene i frafald er renset for en række baggrundsfaktorer, således at studerende sammenlignes med andre, der ligner dem selv i forhold til fagligt niveau, alder, køn med videre.

EVA finder, at der eksisterer en social skævhed, som især gør sig gældende i løbet af første semester.

Læs mere om projektet her:
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/frafald-foraeldres-uddannelse

Redaktionen afsluttet: 10.11.2021