Skip to main content
Servicesider

Oplæg på forskerstøttenetværk

To analytikere med to oplæg om ledelsesinformation ift forskningsfinansiering

Senior analytiker Bruno Mølgaard Geertsen og senior analytiker Gitte Rønholt Hvidt deltog onsdag d. 7. december i SDU’s Forskerstøtteenheders netværksarrangement.

Bruno holdt omlæg om bevidste valg om datavisualisering og de omkringliggende aspekter, som skaber god ledelsesinformation. Oplægget tog afsæt i de erfaringer SDU Analytics har gjort sig gennem årene.

Det blev til en god snak om do’s and don’ts ifm. præsentation og kommunikation af data, men også hvad man kan gøre af indledende øvelser inden man går i gang med dataarbejdet.

Hvis du vil se mere om hvordan vi arbejder med præsentation af data, så tjek denne film om at ’Lave ledelsesinformation med impact’. 

Gitte holdt oplæg om vores tilgang til at arbejde med ledelsesbetjening i form af forskningsdata på SDU, herunder et særligt fokus på forskningsfinansiering.

Der blev drøftet forskellige data typer, heriblandt eksterne compliance data, hvor SDU Analytics viste eksempler på, hvordan data fra UFM, Danske Universiteter og forskningsstatistikken er blevet omsat til ledelsesinformation.

Følgende compliance applikationer og analyser blev fremvist og drøftet:

Herudover blev der vist et eksempel på en applikation vedr. fondsdata, hvor anvendelsen og synergier blev drøftet. Det er en præsentation, hvor data ikke kun egner sig til strategisk ledelsesinformation, men også kan anvendes til en konkret understøttelse af forskerstøtteenhedernes operationelle arbejde omkring at understøtte et øget hjemtag fra eksterne midler. Applikationen er nyudviklet og det afklares pt. hvilke personalegrupper, der kan få adgang til applikationen.

Øvrige forskningsapplikationer kan findes på analyser.sdu.dk

Særligt applikationen vedr. Den officielle danske forskningsstatistik gav anledning til drøftelser omkring den politiske globale dataarena kontra en operationel lokal forretningsoptik, hvor data bliver til forskellige perspektiver i anvendelsen.
Forskningsstatistikken bruges til politiske beslutningsprocesser, både nationalt og internationalt, og kan derfor ikke ignoreres af forskningsinstitutioner, men samtidigt er det ikke nødvendigvis altid at det perspektiv en-til-en giver stor genkendelighed eller anvendelighed i interne forretningsarbejdsgange.

SDU Analytics er meget glade for at kunne bidrage til organisationens data literacy, og øge kendskabet til eksisterende dataunderstøttelse, ligesom vi er meget taknemmelige for de gode drøftelser, som gør at vi har legekammerater til fremtidig kvalificering af data og dataperspektiver til gavn for SDU’s udvikling.

Tak for invitationen – SDU Analytics kommer gerne igen i både denne og andre sammenhænge på SDU, hvor indsigter fra data er på dagsordenen.

Redaktionen afsluttet: 08.12.2021