Skip to main content
Servicesider

Uddannelsesstatistik i Statistisk Årbog

Statistisk Årbog opdateres med uddannelsesdata for 2021.

Statistisk Årbog opdateres med uddannelsesdata for 2021 i løbet af de kommende uger.

Optag, Studenterbestand og Dimittender forventes at være opdateret mandag d. 17. januar 2022.

Søgning og STÅ forventes at være opdateret mandag d. 31. januar 2022.

Karakterstatistikken kommer først senere i foråret, da der skal ske en større kvalitetssikring, også af de historiske data. Dels er der identificeret et GDPR issue, dels har UFM via Danmarks Statistik etableret et ny indberetning af karakterer, hvor der skal sikres overensstemmelse mellem de nye eksterne compliance krav og de interne forretningsdata.

Statistisk Årbog tilgås her

Redaktionen afsluttet: 03.01.2022