Skip to main content
Servicesider

Friske data på Studiestarts- og kandidatintroduktionsundersøgelse

Svar fra studerende, der er begyndt på deres uddannelse i september 2021 er nu indeholdt i applikationen.

Applikationen er nu opdateret, så data fra 2021 vises sammen med tidligere årgange.

Et hurtigt kig på data viser, at der er en positiv bevægelse i den oplevelse, som de studerende har af blandt andet generel tilfredshed med studiestarten og deres motivation for at gennemføre uddannelse.

Applikationen ligger på analyser.sdu.dk under Studieundersøgelser og det direkte link er her.

Redaktionen afsluttet: 28.01.2022