Skip to main content
Servicesider

Nyt værktøj til beregning af forventede antal retskrav

Værktøjet giver mulighed for at regne på, hvor mange af de retskravsbachelorer der optages i 2022, der højst sandsynlig vil gøre brug af deres retskrav til ledighedsdimensionerede kandidatuddannelser i 2025.

Formålet med værktøjet at give mulighed for at regne på, hvor mange af de retskravsbachelorer, som optages i 2022, man kan forvente vil gøre brug af deres retskrav i 2025.

Beregningen skal ses som et supplerende værktøj til at danne et overblik over, at der ikke optages flere bachelorer end der er "plads til", på de kandidatuddannelser der er pålagt et loft, jf. UFM's ledighedsbaserede dimensionering.

Udregningen tager udgangspunkt i tendenser fra SDU's egne studiedata, og stiler efter en simpel, gennemsigtig model. Dette gør det også muligt at skrue på de forskellige variable i modellen og evt. justere fra år til år.

Værktøjet udregner på baggrund af gennemførsel og overgangsfrekvens eller historik, hvor mange retskravsdimittender der kan forventes af overgå til den kandidatuddannelse retskravet leder til. Værktøjet giver på denne måde et bud på, hvor mange af de retskravsbachelorer der optages i 2022, der højst sandsynlig vil gøre brug af deres retskrav til dimensionerede kandidatuddannelser i 2025.

Derefter anvender værktøjet antallet af forventede retskravsbachelorer, til at estimere den samlede størrelse på optaget til de dimensionerede kandidater. Dette ved at trække på erfaringer fra tidligere kandidatoptaget, ift. hvor mange der optages uden for retskravsbachelorer.

Derudover giver værktøjet mulighed for at justere på enkelte variable, som et tilbud om at teste forskellige optagsscenarier ift. dimensioneringsloftet.

Tak til dem på tværs af organisationen der har bidraget med kyndig feedback til værktøjet!

Værktøjet er i excel format og kan downloades her.

BEMÆRK! Beregningerne i værktøjet tager ikke højde for ændringer i den eksterne kontekst så som ændringer i udbudssteder, optagslofter på andre universiteter, udflytning af uddannelser, unges søgemønstre, demografisk udvikling mm.

 

Spørgsmål angående værktøjet eller ved behov for 1:1 gennemgang bedes henvendelse til SDU Analytics Ansøg & Optags Team via hovedmailen sduanalytics@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 01.02.2022