Skip to main content
Servicesider

Set & Sket i SDU Analytics Januar 2022

Et kig i maskinrummet om arbejdet med tal, data og analyser

Januar 2022 har været travl i SDU Analytics.

Vi kan godt mærke, at SDU Analytics er et årsværk mindre, men vi er fortsat flittige og ambitiøse.

”The starting point of all achievement is desire”.

Nedenfor er et udpluk af opgaver, hvor vi har arbejdet intenst med tal, data og analyser i januar 2022.

 

Der er i januar 2022 forberedt data til og eksekveret ekstern compliance i form af:

 • Indberetning af karakterer til Danmarks Statistik, som er et nyt myndighedskrav fra UFM.
 • Indberetning af afsluttede ind- og udgående udlandsophold til Danmarks Statistik (myndighedskrav fra UFM).
 • Indberetning til Danske Universiteters statistiske beredskab (jf. aftale i DK UNI samarbejdet).
 • Kvalificering af SDU’s institutionsplan for regionalisering.
 • Kvalificering af Strategisk Rammekontrakt 2022 – 2025.
 • Afrapportering på Strategisk Rammekontrakt 2018 – 2021.
 • Udredning af coronapladser sammen med Studieservice, ifbm tilbagebetalingskrav fra UFM pga mindre udnyttelse af ekstra coronastudiepladser i 2021.
 • Et antal aktindsigter er også blevet håndteret i januar, som del af vores eksterne complianceopgaver.
  Her er det f.eks. bachelordimittender, der skal have beregnet et gennemsnit ift. optagelse på en udenlandsk kandidatuddannelse, eller kandidatdimittender der skal dokumentere deres karakterniveau ift. hele årgangen.
  Det kan til tider være tidsrøvere i tilfælde, hvor uddannelser ikke har et defineret gennemsnit, og i det hele taget, at denne form for service til dimittender ikke er systemunderstøttet. Det er en interessant udvikling med det stigende fokus på dimittendkvotient.
  Der er også aktindsigter fra medier og organisationer, der skal have dokumenteret statistik om SDU i forskellig sammenhæng, hvilket er mindre ressourcekrævende.
 • Support af Rektorsekretariatet ift. databelæg til oplæg om SDU’s erfaringer med optagelse.
 • Opdatering af SDU.dk vedrørende internationale ranglister, hvor SDU går markant frem på QS WUR.

 

Intern forretningsudvikling, som vi har supporteret i januar 2022:

 • Statistisk Årbog er opdateret med heltidsstuderende ift. optag, bestand og dimittender. Resten af studiestatistikken til statistisk årbog er forsinket, men informationerne kan i flere tilfælde tilgås andet sted.
 • Forskningsfinansiering fra danske fonde.
 • Deltidsområdet har fået en ny rapport, som viser udvalgte nøgletal for tilgang, årselever, betaling, dimittender.
 • Nøgletal vedrørende heltidsuddannelser er opdateret til SDU’s uddannelseskvalitetspolitik.
 • Observationsliste vedrørende heltidsuddannelser er opdateret til SDU’s uddannelseskvalitetspolitik.
 • Dimittendledighed, overblik & uddannelsesniveau, UFM 1. kvartal og nu helt frem til 11. kvartal efter dimission.
 • Prædiktion af gns.4.-7. kvartalsledighed for dimittendårgang 2019/2020 med sektorsammenligninger.
 • Dimittendperspektiv: Jobopslag i Danmark over tid.
 • Kandidatansøgning til optagelse med studiestart 1. september kan følges uge for uge via et excelark, mens en egentlig rapport forberedes til automatisk daglig opdatering.
 • Afklaringsværktøj ift. vurdering af retskravsbachelorer til kandidatuddannelser med ledighedsbaseret dimensionering.
 • Support af Rektorsekretariatet ift. overvejelser om, at forlænge fleksibiliteten med op til 6 års studier på Cand.Public.

 

Administrative lister i januar 2022:

 • Ajourført personliste til studieadministration.
 • Lukkeliste til deltidsområdet.

 

Øvrige bemærkninger

PowerBI har desværre drillet en del, hvor kollegaer ikke kan få adgang, eller hvor opdateringer af bagvedliggende data ikke har fungeret i PBI-setuppet.

Vi udfaser langsomt PBI-miljøet til fordel for et setup, der er etableret gennem IT-porteføljen med risikovurdering og med perspektiver for både best og next practice.

Gode møder med Det Tekniske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om dataunderstøttelse i 2022 leveret af SDU Analytics.

Internt har vi sat governancearbejdet for 2022 i gang for at sikre udvikling af god dokumentation for effektiv drift til fremme af endnu bedre analytisk beredskab i fremtiden.

Og så er SDU Analytics på SDUnet overgået til henholdsvis serviceside og medarbejderportal.

Redaktionen afsluttet: 03.02.2022