Skip to main content
Servicesider

Horizon Europe - ERC Starting Grants offentliggjort

Starting grants for 2021 er de første European Research Council bevillinger efter overgang til rammeprogrammet Horizon Europe.

ERC budgettet i det nye rammeprogram er på 16 mEUR, hvor ERC i det tidligere program Horizon 2020 havde et budget på 13 mEUR.

De meget prestigefyldte bevillinger gives til topforskere på forskellige karrierestadier, hvor Starting Grants uddeles til lovende forskere tidligt i deres karriere (2-7 år efter PhD).

SDU Analytics har opdateret applikationen ERC in Denmark med de nyeste data. I applikationen fremgår både data for Horizon 2020 samt nu også data for Horizon Europe.

Nedenstående ses, hvor mange bevillinger de danske universiteter modtog af Starting Grants 2021. I denne runde modtog SDU ikke nogen Starting Grants.

Number of ERS grants

Mere information om ERC bevillinger kan findes på European Research Counsils hjemmeside.

For yderligere forskningsanalyser.

For alle SDU Analytics analyser.

Redaktionen afsluttet: 08.02.2022