Skip to main content
Servicesider

Nøgletal for heltidsuddannelser – nu ekstra overblik

Rapporten med nøgletal til SDU’s uddannelseskvalitetspolitik er udvidet.

I forbindelse med ajourføring af nøgletal for heltidsuddannelser er der efterfølgende foretaget en opdatering, hvor tabelvisningen er udbygget med særskilte tabeller for hver af de fem nøgletal.

Det er således nemmere at danne sig et overblik over den tidsmæssige udvikling i lamperne for alle heltidsuddannelser. Tilføjelsen skaber dermed en bedre forståelse af udviklingen ift: Frafald, Studietidsoverskridelse, Ledighed, Undervisning og Forskningsdækning.

Rapporten kan tilgås her.

Redaktionen afsluttet: 08.02.2022