Skip to main content
Servicesider

Dimittendledighed. Kvartalsvis opgørelser nu med tabeller

Analyserapport om dimittendledighed er opdateret.

Rapporten om dimittendledighed fordelt på kvartaler har fået tilføjet tabeller med data for dimittendledighed opgjort som UFM’s gennemsnit for 4.-7-kvartal efter dimission, samt den nu ekstra lange monitorering, kvartal for kvartal, frem til og med 11. kvartaler efter dimission for alle SDU’s aktive uddannelser.

Der er også opgjort data på fakultetsplan for både SDU og for sektoren til at perspektivere udviklingen i dimittendledigheden.

Analyserapporten findes her.

I forbindelse med opdateringen med flere dimittendledighedstal er præsentationerne med opgørelse af optaget og antal dimittender udgået af rapporten for at sikre fokus på dimittendledighed og givet et bedre overblik.

Der findes andre analyser til rådighed på analyser.sdu.dk, der belyser sammenhæng mellem optag, dimittendproduktion og ledighed.

Denne analyserapport har alene til formål at monitorere udviklingen i den kvartalsvise dimittendledighed.

Redaktionen afsluttet: 14.02.2022