Skip to main content
Servicesider

Omlægning Media Tracker App

Applikation om SDU forskeres tilstedeværelse i medierne er blevet omlagt til automatisering.

Media Tracker applikationen er undergået to store omlægninger.

For det første er applikationen blevet migreret, så den nu bliver hostet i SDU Analytics nye Frigg/Kvaser setup. Denne nye løsning bygger på RStudio Connect og gør det muligt for SDU Analytics at dele analyser og indsigter med organisationen hurtigere og mere effektivt end tidligere. Denne omlægning betyder også, at det har været muligt at automatisere applikationens datapipeline.

Denne anden store omlægning betyder derfor, at applikationen fremadrettet vil opdatere sig selv, når der kommer nyt data i starten af hver måned. 

Historical Perspective

Redaktionen afsluttet: 14.02.2022