Skip to main content
Servicesider

Status pr. 1. februar 2022: Genindskrivninger, studieskift, overflytning samt genoptag

Ny status for de teknisk administrative indskrivninger i foråret 2022.

SDU Analytics har i år fået overleveret opgaven med udarbejdelse af et statusnotat ift. den teknisk administrative behandling af ansøgninger om hhv. genindskrivning, studieskift og overflytning samt genoptag.

Formålet har primært været at effektivisere metoden ved at opbygge et datagrundlag som let kan trækkes 2. gange årligt.

Genindskrivning, studieskift, overflytning og genoptag udgør en lille del af det samlede optag, men er rent administrativ relativt tungere end resten af optaget. Derfor laves denne særskilte status 2 gange om årligt ved optaget hhv. 1. februar og 1. oktober.

Pr. 1. februar 2022 har SDU behandlet 118 ansøgninger der falder ind under ovenstående kategorier, sammenlagt svarende til cirka 6% af det samlede antal ansøgninger til optaget 1. februar 2022.

Notatet gør status for antallet af ansøgninger der behandles i denne teknisk administrative indskrivningsproces, samt danner et kort overblik over den historiske udvikling ved sammenligning med tidligere år.

Se statusnotatet her.

Redaktionen afsluttet: 28.02.2022