Skip to main content
Servicesider

Sammenhæng mellem studiejob og overgang til dimittendbeskæftigelse

En fjerdedel af de studerende har ikke studiejob, og er længere tid om at komme i job.

SDU Analytics har tidligere belyst relationen mellem studerendes studiejob og dimittenders efterfølgende erhvervsarbejde efter færdiggørelse af uddannelse.

I dette korte analysenotat opdateres og undersøges om tendensen fra tidligere analyser, stadigvæk gør sig gældende for de seneste UFM-data til rådighed primo 2022.

Konklusionen er, at der på et overordnet niveau er en klar korrelation mellem mængde af studiejob (målt i arbejdstimer pr. uge - før endt uddannelse) og efterfølgende beskæftigelsesstatus.

Tendensen gør sig gældende på tværs af sektorens otte universiteter, og viser sig på tværs af dimittendårgangene.

Link til analysenotatet.

Redaktionen afsluttet: 02.03.2022