Skip to main content
Servicesider

Nyt overbookingsværktøj til kandidatoptaget 2022

Værktøjet giver mulighed for at regne på, hvor mange pladser der bør overbookes med, når der skal tilbydes kandidatpladser til studiestart 1. september 2022.

SDU Analytics har udarbejdet et nyt overbookingsværktøj til kandidatoptaget 2022.

Formålet med værktøjet *er at give mulighed for at regne på, hvor mange pladser der bør overbookes med, når der skal tilbydes kandidatpladser til studiestart 1. september 2022.

Overbooking er kort fortalt nødvendigt, fordi det langt fra er alle der tilbydes en studieplads, som ender med at være optaget, hvilket er en tendens der varierer fra uddannelse til uddannelse.

Udregningen tager udgangspunkt i historiske tendenser fra SDU's egne studiedata, og stiler efter en så simpel og gennemsigtig model som muligt. Dette gør det også muligt at skrue på de forskellige variable i værktøjet og evt. justere fra år til år.

Værktøjet skal ses som et hjælpemiddel til at finde frem til det bedst mulige bud på, hvor mange pladser der bør tilbydes på hver enkelt uddannelse mhp. at optage flest muligt, uden at overskride internt og eksternt fastsatte optagslofter (dimensionering).

Overbookingen udregnes på baggrund af, hvor mange af dem som er blevet tilbudt plads, der i gennemsnit ender med at være optaget. Dette afspejler samtidig, hvor mange der formentlig bør overbookes med, også kaldet overbookingsfaktor (fx hvis gnm. 60% af tilbudte pladser bliver optaget, så vil overbooking være 40%).

Værktøjet er lavet til at regne optag pr. studieår, hvilket betyder at sommeroptaget 2022 og vinteroptaget 2023 "høre sammen" i studieåret 2022. Derfor inddrager værktøjet to andre relevante variable udover selve overbookingen, som et forsøg på at tage hensyn til eventuelle dimensioneringslofter for studieåret 2022 (hhv. vinteroptag og dispensationsrammer).

Derudover tilbyder værktøjet en række supplerende oplysninger, som ikke er anvendt direkte i modellen, men som kan være med til at understøtte de vurderinger hvert fakultet står overfor i forbindelse med overbooking.

Tak til dem på tværs af organisationen der har bidraget med kyndig feedback til værktøjet!

 Værktøjet er i excel format og kan downloades her.

Bemært! Værktøjet tager ikke højde for eventuelt ændrede rammevilkår, der medvirker at gennemsnitlige tendenser ikke længere er retvisende. Det anbefales, at tal og indsigter fra dette værktøj ikke står alene, men anvendes som supplement i en holistisk beslutningsproces.

Spørgsmål angående værktøjet eller ved behov for 1:1 gennemgang bedes henvendelse til SDU Analytics A&O Team via hovedmailen sduanalytics@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 04.03.2022