Skip to main content
Servicesider

Analyser.sdu.dk med nye features

Nyhed: Administrative personlister får eget domæne.

SDU Analytics har et katalog over alle analytiske præsentationer på analyser.sdu.dk på tværs af SDU’s forretningsområder.

Det er med andre ord ”findes der en analyse, så findes den her!” uanset om præsentationer også kan tilgås ad andre kanaler.

Primo marts 2022 er kataloget blevet ajourført med nye features og en ny opdeling:

  • ”Research” med forskningsanalyse
  • ”Gobal Goals” med SDG-relaterede analyser
  • ”Society” med omverdensanalyser
  • ”Edudata” med intern SDU-studiestatistik
  • ”Uni benchmark” med sammenligninger mellem universiteterne
  • ”International Ranking” med analyser og information om internationale ranglister
  • ”Administration” med en samling af personlister til primært studieadministration
  • ”Compliance” med en samling af de forskellige analyser ift. accountabilitet
  • ”Other ressources” med en stor samling af relevante eksterne webressourcer med data

På de enkelte domæner / undersider er navigationen forbedret, så man ikke længere skal scrolle så meget.

Præsentationer, der ikke længere opdateres er flyttet til arkiv, hvilket fremgår på siderne.

Analyser.sdu.dk har i tre år fungeret som et indeks og opslagsværk, hvor alle præsentationer fra SDU Analytics er til rådighed for alle ansatte på SDU via SDU’s netværk og VPN hjemmefra.

Tilpasningen er første skridt frem mod, at analyser.sdu.dk ultimo 2022 omlægges til en egentlig webapplikation med søgefunktioner på begreber og indhold for at øge tilgængeligheden.

Link til analyser.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 07.03.2022