Skip to main content
Servicesider

Eksamensprotokol er opdateret

Eksamensprotokol er opdateret med eksamensaktiviteter for vinterterminen 2021-2022.

Eksamensprotokol, der bruges til at understøtte fakulteterne ifm. timeafregning for interne bedømmere på SDU, er nu opdateret med aktiviteter fra vinterterminen 21-22 (21).

Oversigten over aktiviteter pr. bedømmer er i denne forbindelse blevet beriget med Protokolnavn.

I forbindelse med opdateringen er det bagvedliggende data blevet kvalitetssikret. Det betyder, at Eksamensprotokol i første omgang kun indeholder aktiviteter for de to terminer: sommer 2021 og vinter 2021-2022. Data for vinter 2020-2021 følger senere på foråret, når det ligeledes er blevet kvalitetssikret.

Kvalitetssikringen er nødvendig, da SDU i perioden er overgået fra STADS-vip til Digital Eksamen, hvormed den underlæggende datastruktur har ændret sig.

Eksamensprotokol findes her: 
analyser.sdu.dk -> Administration, under Eksamen eller direkte link her.

Eksamensprotokol indeholder følsomme og/eller fortrolige oplysninger og er derfor underlagt adgangsbegrænsning i henhold til GDPR. Har du eller dine kollegaer behov for at tilgå listen, er du/I velkomne til at kontakte dataadgang@sdu.dk med informationer om:

  • Navn på den/de liste(r), der ønskes adgang til
  • Navn og mail på den/de person(er), der skal have adgang
  • Formål med adgang
  • Periode for adgang – bemærk SDU Analytics foretager halvårlig kontrol af fortsat relevant adgang

Derudover skal din nærmeste leder sættes CC på anmodningen.

Redaktionen afsluttet: 08.03.2022