Skip to main content
Servicesider

Forskningsindtægter - SDU sammenlignet med sektoren

Ny analyse med et sektorbenchmark for forskningsindtægter baseret på Danske Universiteter.

SDU Analytics har omsat compliance data til en ny analyse omhandlende sektorens forskellige typer af forskningsindtægter. Analysen er baseret på compliance data i form af Danske Universiteters Statistiske Beredskab, hvilket muliggør et sektorbenchmark. I analysen fremgår grafer med absolutte indtægter, samt indtægter normaliseret for forskningspersonale (forskningsVIP): Normaliseringen er foretaget for at korrigere for størrelsesforskelle mellem universiteterne. Der fremgår sammenligninger mellem SDU og sektoren samlet samt for de enkelte universiteter.

I analysen findes også et selvstændigt afsnit omhandlende forskningsVIP, som bl.a. viser udvikling over tid, samt ser på forskelle i andele af indberettede forskningsVIP ifht total VIP. Der fremgår benchmark ifht sektor, universiteter samt hovedområder for personaledata, mens det for indtægtsdataene ikke er muligt at bryde ned til hovedområdeniveau.

Nedenstående ses et eksempel fra analysen, hvor udviklingen i SDUs indtægter opgjort per forskningsVIP fra danske private kilder ses sammenholdt med sektorens samlede udvikling.

Danske private kilder

Mere information om Danske Universiteter kan findes her.

For yderligere forskningsanalyser
For alle SDU Analytics analyser

Redaktionen afsluttet: 09.03.2022