Skip to main content
Servicesider

Udvikling af webrapport med løbende tilbudt plads til kandidat

Der er arbejdes på en ny driftssikker løsning frem mod medio april.

SDU Analytics er på nuværende tidspunkt i gang med et udviklingsarbejde af webrapporten, der giver mulighed for at følge med i processen med tilbudte pladser til kandidat.

Det skyldes både datagrundlag, men også grundet væsentlige udfordringer i det tidligere PBI-format ift. driftssikkerhed og databeskyttelse.

Det betyder, at der vil gå noget tid før en reel webrapport baseret på en driftssikker løsning kan implementeres. På nuværende tidspunkt er det forhåbningen, at den gentænke løsning er i luften medio april.

Skulle der i organisationen være behov for at følge processen tidligere end dette, vil der være mulighed for en midlertidig løsning med ugentlige træk i excel-format indtil den nye løsning er klar.

Kontakt gerne sduanalytics@sdu.dk såfremt dette ønskes.

Der orienteres igen her på nyhedssiden når en ny webrapport er klar til brug.

Redaktionen afsluttet: 23.03.2022