Skip to main content
Servicesider

UFM har opdateret dimittendledighed

Opdateret dimittendledighed 1. kvartal og 5. kvartal.

UFM har onsdag d. 30. marts opdateret dimittendledighedstal for 1. kvartal og 5. kvartal.

På SDU uddannelsesniveau kan man derfor nu downloade et excelark med opdaterede ledighedstal for SDU’s kandidatuddannelser.

Webrapporten med prædiktion af dimittendledighed og sektorbenchmark er ligeledes opdateret.

Webrapporten med uddannelsesniveau m.v. opdateres snarest muligt.

Generelt er det hele sektoren, som har lavere dimittendledighed

På skærmdumpet nedenfor er med grøn fremhævet nyeste dimittendledighed for 1. kvartal, og med gult vises nyeste dimittendledighed for 5. kvartal.

Det må forventes de kommende udregninger af gennemsnitlig dimittendledighed for 4.-7. kvartal alt andet lige må udvise et fald jf. aktuel udvikling for 5. kvartal.

Generelt kan man af sektorens tal aflede, at monofakultære universiteter har lavere ledighed end flerfakultære universiteter, og det er interessant hvorfor man kan se det mønster.

Endvidere kan man, hvis man ser bort fra RUC, bemærke at Hovedstadsuniversiteter har lavere ledighed end de fynsk-jyske universiteter. Det kunne være et tegn på, at Hovedstadsområdet er en væsentlig driver i forhold til akademisk arbejdskraft.

Opdateret dimittendledighed 1. kvartal og 5. kvartal

Redaktionen afsluttet: 31.03.2022