Skip to main content
Servicesider

Udvikling af webrapport tilbudt plads til SDU’s kandidatuddannelser

Ny driftssikker løsning klar til at følge tilbudte pladser!

SDU Analytics har tidligere orienteret om nødvendigheden af at gentænke webrapporten, der giver mulighed for løbende at følge med i tilbudte pladser til SDU’s kandidatuddannelser. Det skyldes både datagrundlag, men også grundet væsentlige udfordringer i det tidligere PBI-format ift. driftssikkerhed og databeskyttelse.

Nu er den nye løsning i luften!

Vi har dog den seneste tid flere gange oplevet, at UFM melder at ansøgningsdatabasen (DANS) fejler efter opdatering, hvilket direkte påvirker webrapportens opdatering af data. Det er en midlertidig udfordring, som vi forventer er løst snarest.

SDU Analytics monitorerer løbende at opdateringerne forløber som de skal, men det kan være dage hvor opdateringen kommer senere end normalt grundet ovenstående.

Webrapporten opdateres dagligt, MEN man bør være bekendt med flere ting ift. at følge den løbende udvikling:

  1. Webrapporten viser seneste HELE dag. Dette er valgt, fordi det sikrer at sammenligningen med sidste år er mere retvisende.
  2. Arbejdet med at tilbyde pladser er en administrativ proces, hvor antal tilbudte pladser indføres i systemerne i større eller mindre ”ryk”. Arbejdet med at tilbyde pladser påbegyndtes 4. april og løber frem til 10 juni.
  3. Den administrative proces med at tilbyde pladser forløber forskelligt hvert år. Det kan derfor sagtens være, at enten flere eller færre var blevet tilbudt plads på samme tid sidste år. Vær derfor opmærksom på at sammenligning med sidste år kun er en vejledende indikation frem mod 10 juni.
  4. Der kan kun sammenlignes med sidste års statistik fra den 19. april og frem, jf. ovenstående, da data sidste år først blev tilgængelig i systemerne pr. 19. april 2021.
  5. Antal ja-tak kommer i princippet drypvis, men de unge har for vane først at svare senere i forløbet, således at antallet af svar intensiverer kraftigt op mod deadline 15 juni. Det skyldes, at de unge vejledes til at afvente svar fra alle deres prioriteter før de tager stilling til, hvad de ønsker at takke ja til. Dette for at sikre rigtige valg fremfor hurtige valg.
  6. Husk at blandt dem som tilbydes plads er indtænkt overbooking. Det er forventeligt at en del af dem som takker ja vil ”falde fra” igen inden 1 oktober. Det er derfor naturligt, hvis kapaciteten ser ud til at være overskredet tidligt i forløbet frem mod 1. oktober.

Pointen er at man skal forvente, at ja-tak statistikken i webrapporten højt sandsynligt vil ”stå stille” den første tid og først senere i forløbet vil være meningsfuld at følge.

Der arbejdes forsat på mulighederne for at berige webrapporten med yderligere informationer om tilbudte pladser.

Tilgå webrapporten her.

Kontakt gerne sduanalytics@sdu.dk såfremt der er spørgsmål.

Redaktionen afsluttet: 20.04.2022