Skip to main content
Servicesider

Tværfaglig forskning på SDU

Sampublikationer på tværs af fakulteter, institutter og multidisciplinære centre.

SDU Analytics har opdateret analysen Multidisciplinarity in SDUs Research Production med 2021 data.

Analysen viser high level nøgletal for SDUs tværfaglige forskningspublikationer samt nogle mere detaljerede samarbejdsrelationsmatricer, som giver indsigt omkring samarbejde på hhv. fakultets- og institutniveau.

De multidisciplinære centre, Danish Institute for Advanced Study, CPOP og Human Health, behandles separat i analysen Multidisciplinary Centers through Time, hvor man kan følge udviklingen i samarbejdsrelationer over tid.

Denne analyse er også opdateret med 2021 data.

Nedenstående ses et screen dump fra Multidisciplinarity in SDUs Research Production.

collaborative_relations_in_journal_articles_across_faculties

For yderligere forskningsanalyser.

For alle SDU Analytics analyser.

Redaktionen afsluttet: 22.04.2022