Skip to main content
Servicesider

Analyseserie om betydningen af gymnasiekarakterer

Studerende, der falder fra har lavere gennemsnit fra gymnasiet, end aktive studerende.

På opfordring fra rektor har SDU Analytics påbegyndt en analyseserie om betydningen af gymnasiekarakterer.

Første analysenotat kan downloades her.

Hovedpointerne i notatet (seks sider) er:

  • Studerende, som frafalder deres studium i løbet af det første studieår, har gennemsnitligt cirka et halvt karakterpoint lavere karaktergennemsnit fra gymnasiet end de studerende, som fortsat er aktive efter det første studieår. Dette mønster er stabilt over tid, trods stigende karaktergennemsnit.
  • Forskellen er ikke ens på tværs af sektorens universiteter. SDU har en karakterforskel på ca. 0,5 karakterpoint mellem frafaldne og aktive studerende efter første studieår, ligesom i sektoren, men CBS og ITU har kun en mindre og beskeden forskel på 0,1 karakterpoint.
  • Udviklingen i de studerendes adgangsgivende karakter fra gymnasiet viser endvidere, at reformudspillet i forhold til karakteren 9 primært vil få betydning for nogle uddannelser på KU og CBS.

Kommende analyser i serien fokuserer på:

  • Udviklingen i antallet af gymnasiedimittenderne.
  • Udviklingen i gymnasiedimittendernes karaktergennemsnit.
  • Regionaludvikling i gymnasiedimittendernes karaktergennemsnit.
  • Overgang af gymnasiedimittender til videregående uddannelser.
  • Universiteternes fødekæde, primære optagsområde.
  • Ansøgernes prioritet og karaktergennemsnit.

Analysen har været behandlet i rektoratet og behandles desuden af direktionen og uddannelsesrådet.

Spørgsmål og kommentarer til analysen kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 02.05.2022