Skip to main content
Servicesider

Arbejdsmarkedets vilde jobfest fortsatte i april

Med 10% flere jobopslag i april 2022 end i 2021, ser jobfesten ud til at fortsætte.

Der er jobfest hos både de private og offentlige arbejdspladser, der higer efter nye ansatte og arbejdskraft. Således er der på nuværende tidspunkt, markant flere jobopslag i 2022 sammenlignet med 2021.

Nedenstående graf viser at der på tværs af hele sektoren er en øget efterspørgsel på arbejdskraft i 2022 end i 2021 (markeret ved de sorte linjer).

jobpostings_in_lit_jobtypes

Det interessante er, at niveauet af ledige stillinger i 2022 er markant højere end 2021, som i forvejen var markant højere end gennemsnittet siden 2016.

Opgørelserne for udviklingen i jobopslag på det danske jobmarked kan tilgås gennem SDU Analytics webrapporten - den kan, på grund af de mange data, godt have lidt langsom load tid, men indsigterne er værd at vente på.

I vores webrapport kan man kigge nærmere på udviklingen i brancher og geografi og se hvilke virksomheder/organisationer, der slår flest stillinger op.

Billedet nedenfor viser at april måned, på trods en mindre nedgang af jobopslag sammenlignet med marts 2022, stadig er markant højere end april 2021. Og  at der historisk set, altid har været en mindre nedgang i jobopslag mellem marts og april. Det bliver interessant om den historiske stigning i juni måned, også vil ske i juni 2022 – juni er også den måned med flest dimittender.

jobpostings_in_lit_geographical

SDU Analytics monitorerer udviklingen i jobopslag på det danske jobmarked - måned for måned.

Næste dataopdatering, for maj 2022, forventes at ske medio juni.

Spørgsmål og kommentarer til webrapporten kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 09.05.2022