Skip to main content
Servicesider

Gymnasieelevernes karaktergennemsnit - et regionalt perspektiv

Siden 2009 er eksamensresultaterne fra de danske gymnasieelever (STX, HTX, HHX) kun gået op, men der er regionale karakterforskelle, og deraf en mulig indflydelse hvilken studerende SDU optager.

Anden del af analyseserien om af gymnasiekarakterer.

Gymnasiestuderende er bare blevet bedre og bedre - hvis man alene kigger på eksamensresultatet.

Siden 2009, er karaktererne bare blevet lidt bedre, år for år. 2021-årgangen opnåede højere gennemsnit end den 2020-årgang, som igen også opnåede et lidt højere gennemsnit. Men udviklingen er ikke ens imellem regionerne.

Analysenotatet kan downloades her.

Analysenotatets hovedpointer er:

  • Det gennemsnitlige eksamensresultat er gået fra 6,6 i 2009 til 7,6 i 2021.
  • Region Hovedstaden og Region Midtjylland har større procentandel af studerende med eksamensresultat på over 9,0 sammenlignet med Region, Syddanmark, Sjælland og Nordjylland.
  • 86% af KOT førsteprioritetsansøgerne fra Region Hovedstaden, som søgte en universitetsuddannelse, søgte en uddannelse med geografisk tilknytning til Region Hovedstaden.
  • Universitetsuddannelserne i Hovedstaden har KOT-ansøgerne med det højeste gennemsnit uanset hvilken region deres gymnasium er hjemmehørerende
  • At den mindre andel af høje karaktergennemsnit i Region Syddanmark betyder en hård konkurrence om talenterne.

Udover ovenstående indeholder analysenotatet også et fokus på de største gymnasier i regionerne og deres karaktergennemsnit, samt KOT-ansøgernes universitetsvalg fra gymnasierne i et kommunalt perspektiv.

Allerede publiceret eller kommende analyser i serien:

Navn/tema/område

Beskrivelse

Forventet publiceret

Status

Eksamensresultater og førsteårsstatus på videregående bacheloruddannelse.

Analysenotat sammenligner den gennemsnitlige gymnasiekarakter for henholdsvis de aktive studerende og studerende, som afbryder en videregående bacheloruddannelse.

Publiceret:
April 2022

Direkte link

Regionaludvikling i gymnasiedimittendernes karaktergennemsnit

 

Analysen har sit fokus på dimittender fra de tre store uddannelsesinstitutioner: STX, HHX og HTX. Herunder regionale forskelle i gymnasieelevers eksamensresultat.

Publiceret:
Maj 2022

Direkte link

Førsteårsfrafaldet – hvor bliver de af, når de falder fra?

Cirka 40% af de frafaldne førsteårsstuderende starter på en ny universitetsuddannelse, analysen kigger med UFM data nærmere på frafaldstrafikken.

Forventes:
Juni 2022

Ansøgernes prioritet og karaktergennemsnit

 

Analyse af årets KOT ansøgning i sektoren med fokus på ansøgeres/optagnes gymnasiekarakter ift. prioritet.

Forventes:
Sensommer 2022

Overgang af gymnasieelever til videregående uddannelser

 

Analyse af overgangsfrekvensen fra gymnasier til videregående uddannelse, bredt set og med regionfokus.

Forventes:
Sensommer 2022

KOT 2022: Ansøgernes søgningsmønstre

Analyse af årets KOT ansøgningsmønstre 2022

Forventes:
Sensommer 2022

 

Spørgsmål og kommentarer til analysen kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 18.05.2022