Skip to main content
Servicesider

Nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser laveste ledighed siden sommeren 2008

Fra januar til april faldt ledigheden med 0,2 procentpoint. Ledigheden i april måned 2022 er dermed 2,4 % af arbejdsstyrken og på det laveste niveau siden juni 2008, umiddelbart inden finanskrisen.

Kun 2,4% af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret bruttoledighed) var ledige i april måned 2022. Hvilket var et mindre fald på 0,2 procentpoint ift. januar måned 2022. Dermed ser den lave ledighed i 2022 ud til at fortsætte.

Den saesonkorrigerede ledighed vs. den faktiske ledighed 2007-2022

Danmarks statistiks ledighedstal kan tilgås i applikationen ”Ledighedsprognose” ved at trykke her.

Applikationen indeholder også prædiktioner af gns.4.-7.kvartalsledighed for dimittendårgangene 2020 og 2021 samt sektorbenchmark af kandidatledigheden.

Den lave ledighed afspejles også i det rekordhøje antal jobopslag i det danske jobmarked.

Som nedenstående graf viser, havde maj måned, på trods en mindre nedgang af jobopslag i april 2022, markant højere antal jobopslag end maj 2021. Og historisk set har der altid været en mindre nedgang i jobopslag mellem marts og april, efterfulgt af fremgang fra april til maj.

Number of jobs through time

Opgørelserne for udviklingen i jobopslag på det danske jobmarked kan tilgås gennem SDU Analytics webrapporten.

SDU Analytics monitorerer både Danmarks bruttoledighed og udviklingen i jobopslag på det danske jobmarked - måned for måned.

Det er værd at bemærke, at i juni måned dimitterer ca. halvdelen af SDUs kandidatstuderende fra deres studie.

Tidligere opgørelser har vist, at de første måneder i kandidatdimittenders arbejdsliv, er vigtige ift. den overordnet kandidatledighed to år senere.

Det bliver derfor spændende at følge de kommende kandidatdimittenders ledighedstal ift. til de gunstige jobmuligheder, selvom der historisk set kan forventes en mindre nedgang af antallet af jobopslag i juli måned; hvilket sandsynligvis skyldes ferieperioden som står for døren.

Næste ledighedsopdatering, for maj 2022, forventes at ske medio juli 2022.

Næste jobopslagsopdatering, for juni 2022, forventes at ske medio juli 2022.

Første kandidatledighedsopdatering, for 2022-årgangen, forventes at ske januar 2023.

 

Spørgsmål og kommentarer til webrapporten kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 09.06.2022