Skip to main content
Servicesider

Genindberetning af fuldførte ordinære kandidatsidefag

Danmarks Statistik har nu fokus på datakvaliteten af sidefagsregisteret og har i den forbindelse bedt universiteterne om at genindberette fuldførte kandidatsidefag.

SDU har genindberettet fuldførte kandidatsidefag for perioden 1. oktober 2003 - 30. september 2021.

Indberetningen er på individniveau og Danmarks Statistik har modtaget oplysninger om cpr, start- og slutdato, uddannelseskode og institutionsnummer.

Der er indberettet 1984 fuldførte sidefag for perioden.

Redaktionen afsluttet: 05.07.2022