Skip to main content
Servicesider

Status på 5. juli søgningen til bacheloruddannelser 2022

Hent materialer med status på 5. juli-søgningen her!

Fristen for årets søgning til SDU’s bachelor- og professionsbachelor uddannelserne er udløbet d. 5. juli kl. 12.00.

SDU Analytics har udarbejdet et kort statusnotat plus en samlet opgørelse over søgningen pr. 5. juli 2022.

Vær opmærksom på, at SDU’s opgørelse traditionelt set vil afvige lidt fra UFM’s sektor tal. Dette skyldes flere årsager, fx tidspunkt for opgørelserne, ansøgernes ændringer, sagsbehandling, manuelle indskrivninger og så videre.

Den dataunderstøttelse som stilles til rådighed for organisationen, er hhv. statusnotat samt webrapport og opgørelse i excel-format (se links herunder).

Hent statusnotat over søgningen i PDF-format her

Hent oversigt over søgningen i excel-format her.

Tilgå webrapporten med søgningen til bachelor (KOT) her.

 

Hvis du har afklarende spørgsmål m.v.?
Kontakt gerne SDU Analytics via sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 05.07.2022