Skip to main content
Servicesider

Internationalisering og VIP perspektiver på SDU

Internationale VIP, international sampublicering og andel internationale studerende som forskellige perspektiver på internationalisering.

SDU Analytics har foretaget en analyse, der perspektiverer graden af internationalisering blandt det videnskabelige personale på SDU.

Foruden internationalisering i antal og andel for VIP præsenterer analysen andelen af international sampublicering og andel af internationale studerende. Disse parametre er medtaget for at give kontekst til andele af internationale VIP og for at give andre perspektiver på internationalisering end kun statsborgerskabet for det videnskabelige personale.

Internationalisering for VIP præsenteres på samlet SDU -, fakultets- og institutniveau. Herudover præsenteres også andre VIP perspektiver i form af professor-andele ift. øvrig VIP samt opgørelser af videnskabelige stillingskategorier.

international_perspectives_at_faculty_level

Link til analysen.

Link til andre forskningsanalyser.

Link til alle SDU Analytics analyser.

Redaktionen afsluttet: 07.07.2022