Skip to main content
Servicesider

Svar på tilbudt plads til bachelor 2022

Oversigt: Så mange takkede ja-tak til tilbudt studieplads.

Fristen for svar på tilbudte pladser på bacheloruddannelserne var 6. august. SDU Analytics har derfor udarbejdet en række materialer med en foreløbig opgørelse over svar på tilbudt plads til bachelor og professionsbacheloruddannelserne.

Dem som ikke har svaret pr. 6 august får en allersidste frist for at bekræfte studieplads frem til onsdag d. 10. august 2022.

Den endelige opgørelse af svar på tilbudt plads forventes derfor klar i løbet af dagen den 10. august 2022.

Det er vigtigt at understrege, at det forsat er et midlertidigt billede, og at der ikke er tale om det faktiske optag. Det er historisk set erfaringen, at det ikke er alle af dem som takker ja, der stadig er indskrevet når optaget opgøres. SDU Analytics gør status på det officielle optag 1. oktober 2022.

Nedenfor finder du links til materialer angående svar på tilbudt plads til bacheloruddannelserne.

Materialer:
Hent oversigt over svar på tilbudte pladser i excel-format pr. 8. august 2022 HER

Der findes også en personliste, som understøtter fakulteternes behov for at tage kontakt til bacheloransøgere, der har takket ja til studieplads med henblik på studiestart. Listen indeholder personoplysninger og er derfor adgangsbegrænset.

Hvis du har behov for adgang, kan du anmode om dette ved at skrive til dataadgang@sdu.dk med angivelse af formål og nærmeste leder i cc.

Hvis du har afklarende spørgsmål m.v. kontakt gerne SDU Analytics via sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 08.08.2022