Skip to main content
Servicesider

Antallet af ledige stillinger falder

For første gang i 7 måneder, har danske virksomheder færre end 40.000 aktive stillingsopslag.

En aktuel opgørelse fra Jobsøgemaskinen Jobsearch.dk bringes nedenfor som et aktuelt billede på den overgang til arbejdsmarked, som universitetets dimittender står overfor. Det er en early warning af, at ledighedtallene ikke kan forventes at falde ved næste opgørelse.

”Vi ser typisk en stigning i antallet af stillingsopslag i september, når alting jo går i gang efter ferien. I år ser vi derimod et fald. Antallet af stillingsopslag er faldet med i alt cirka 20 procent siden slut maj, hvilket tyder på, at vi er under opbremsning”, siger Thomas Barfod fra Jobsearch.dk.

Se udviklingen i antallet af stillingsopslag HER.

 

Offentlige jobs faldet mest

Stillinger fra den offentlige sektor udgør normalt mellem cirka 15-20 procent af det samlede antal udbudte stillinger. I løbet af de sidste måneder er antallet af offentlige jobs faldet ekstra meget.

”Over tid udgør de offentlige stillinger cirka gennemsnitligt 17-18 procent. Lige nu udgør offentlige jobs kun cirka 15 procent. I Juni lå vi på cirka 18 procent. Det tyder på, at det offentlige har skruet ekstra meget ned for ansættelserne”, siger Thomas Barfod.

Se fordelingen mellem private og offentlige jobs HER.

 

Stor forskel på brancher

Der er stor forskel på jobudviklingen i de forskellige brancher:

”Vi kan fx se at arkitektvirksomheder, som typisk rammes først af en krise, har fået halveret deres ledige stillinger på blot en måned, mens dagligvarevirksomheder ikke er særlig påvirket”, siger Thomas Barfod.

Se udviklingen  i  forskellige brancher HER.

Redaktionen afsluttet: 08.09.2022