Skip to main content
Servicesider

uniTEST 2022: Resultatanalyser og deltagelse

Resultatanalysen i 2022 viser samme tendens som i 2021 – blot med færre deltagere end i 2021.

Bacheloransøgere som ønsker at blive vurderet på andet end deres karaktergennemsnit, har mulighed for at søge igennem den del af optagelsesprocessen som kaldes ”Kvote 2”.

Ansøgernes første skridt i Kvote 2 er SDU’s faglige test, kaldet uniTEST, hvor ansøgernes evner bliver testet indenfor 3 domæner; kvantitative evner, sproglige evner og kritiske evner.

Herunder beskrives de overordnede tendenser i resultaterne af uniTEST, mens materiale på uddannelsesniveau gøres tilgængeligt for organisationen via en online webrapport.

Formålet med at se på resultaterne fra uniTEST, er at give indsigt i hvordan testen er med til at selektere i ansøgerfeltet. Et dyk ned i data, viser at uniTEST-deltagernes resultats fordeling i 2022 samlet set er meget lig de to forudgående år.

2021 var på mange måder et specielt ansøgningsår, hvilket også kunne aflæses ved uniTEST-deltagelse i 2021, som var meget høj, med i alt 10.073 uniTEST-resultater – 14 % flere end i 2020.

2022 er et mere ”normalt” år sammenlignet med de forudgående år. Således blev der i alt opnået 8.600 uniTEST-resultater i 2022, 2% færre end i 2020.

Nedenstående tabel viser at 84% af uniTEST-resultaterne lå over 35 point i 2022 – hvilket er et marginalt lavere niveau end i 2021 og 2020. Modsat ligger 18% af uniTEST-resultaterne over 55 point i 2022 – hvilket er et lidt højere niveau end i 2021 og 2020.

tabel1_resultater_fordelt_paa_aargang_og_pointniveau

 

tabel2_deltagelse_fordelt_paa_fakultet

Dyk ned i resultater

Materialet indeholder bl.a. følgende overblik og analyse på uddannelsesniveau:

  • Resultatfordeling af uniTEST på hhv. 35, 40, 45, 50, 55 og 60 point
  • Deltagelsesopgørelser
  • uniTEST gennemsnit

Det er muligt at foretage analyser på både, campus, fakultet eller uddannelsesniveau, hvor værdierne er angivet i antal.

Der er større svingninger i både resultatfordelingen og deltagelsen på uddannelsesniveau, men for mange af uddannelser, skyldes dette mængden af ansøgere, hvor en enkelt person eller et resultat kan skubbe til det overordnede billede.

Bemærk at data er procesdata og at der kan opstå afvigelser.

Vær særlig opmærksom på at en ansøger kan have flere ansøgninger (og derved mere end en uniTEST deltagelse). Dette betyder at unik data er på uddannelsesniveau, men ikke når der aggregeres på tværs af uddannelse/fakultet/campus mv.

Vær yderligere opmærksom på at ansøgere på meritordning medtages i data. Disse kan frasorteres i webrapporten hvis det ønskes.

Tilgå webrapporten HER.

Redaktionen afsluttet: 08.09.2022