Skip to main content
Servicesider

Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) forårs deltidsindberetning

Aktiviteter for foråret 2022 (F22) er indberettet til UVM.

I år er der indberettet 1142 studerende svarende til 139,9 årsstuderende. Sammenlignet med sidste år er det et fald på 7.4% årsstuderende. I år har der ved efterindberetningen været 3 studerende at indberette svarende til 0.67 årsstuderende - disse er medregnet i før nævnte tal.

Ved deltidsuddannelse opgøres studieaktiviteten i årsstuderende. En årsstuderende er betalinger på aktiviteter, svarende til 60 ECTS.

Selve indberetningen indeholder summeringer af studerende og årsstuderende pr. aktivitet. Der er yderligere informationer omkring indskrivningsformen, perioden (F22), samt om aktiviteten er ressourceudløsende eller ej.

Indberetningen til UVM bliver indberettet to gange årligt med efterfølgende to efterindberetninger. Der indberettes kun for de deltagere, der har betalt senest på skæringsdatoen. De deltagere der ikke har betalt før skæringsdatoen, bliver indberettet i efterindberetningen, hvis betalingen har fundet sted inden efterindberetnings deadline.

Redaktionen afsluttet: 09.09.2022