Skip to main content
Servicesider

Webrapport, der følger udviklingen i indskrevne kandidater frem mod 1. oktober

Følg med i udviklingen af indskrevne kandidater med studiestart 1. september 2022 frem mod 1. oktober 2022.

Webrapporten, der viser den løbende udvikling i indskrevne kandidatstuderende med studiestart september 2022 frem mod 1. oktober 2022, er nu tilgængelig og opdateres dagligt.

Nøgletallene på forsiden viser pt. optaget pr. dagsdato, samt hvilke ændringer der er sket siden svarfristen.

Tilhørende grafer viser indskrevne fordelt på fakultet og campus.

Derudover er det muligt at sammenholde antallet af indskrevne kandidatstuderende med studiestart 1. september 2022 med et estimat af antallet af indskrevne kandidatstuderende pr. 1. oktober, samt at sammenligne med foregående års udvikling.

Du finder webrapporten HER.

Hvis du har afklarende spørgsmål skriv gerne til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 16.09.2022