Skip to main content
Servicesider

Karakterstatistik for afsluttede uddannelser

Openanalytics.sdu.dk i luften med karakterstatistik.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal SDU stille karakterstatistik for afsluttede uddannelser til rådighed for offentligheden.

Vi har efter nedlæggelsen af offentlig statistisk årbog nu etableret en offentlig løsning, via https://openanalytics.sdu.dk/ hvor man udefra kan tilgå udvalgte analyser og statistiske opgørelser.

I første omgang kan man få oplyst karaktergennemsnittet for afsluttede uddannelsesforløb pr dimittendårgang.

Flere informationer følger i nærmeste fremtid på samme webadresse.

Redaktionen afsluttet: 20.09.2022