Skip to main content
Servicesider

Det handler om læringsdata!

Learning Analytics Netværket (LAN) afholder næste netværksmøde 2. november, hvor det skal handle om Læringsdata.

Hvordan kan data bruges til gavn for de studerendes læring?

Det spørgsmål er afsættet for næste møde i Learning Analytics Netværket, der afholdes i konferencecenteret ved Aarhus Universitet den 2. november 2022.

På dagen vil der være to oplæg med cases på brug af læringsdata fra digitale læringsværktøjer, der aktuelt er under udvikling og implementering på to danske videregående uddannelsesinstitutioner. Med afsæt i casene lægges der op til netværkssamtale, refleksion og diskussion.

Arrangementet er åbent for alle og tilmelding til mødet, samt yderligere information om netværket, findes på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside, hvor man også kan læse mere om oplæg og program.

 

Learning Analytics Netværket er et åbent netværk, der samler repræsentanter fra danske videregående uddannelsesinstitutioner og andre interesserede i Danmark, som vil vide mere om og drøfte muligheder og udfordringer ved Learning Analytics i det danske uddannelseslandskab.


Tilmelding

Du kan også læse mere om oplæg og program

Klik her

Redaktionen afsluttet: 28.09.2022