Skip to main content
Servicesider

Danmarks Statistik (DST) deltidsindberetning analyse

DST deltidsindberetningsanalysen er opdateret med 2022 tal.

SDU Analytics har opdateret analysen 'DST deltidsindberetning' med 2022 tal. Denne giver et indblik i, hvordan deltidsindberetningen til DST har udviklet sig fra 2020-2022. Analyse kigger på studerende, der læser på en deltidsuddannelse (deltidsstuderende).

Deltidsuddannelse er et tilbud om erhvervsrettet videregående uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. En deltidsstuderende kan typisk være en studerende, der tager en uddannelse ved siden af sit daglige arbejde som supplement.

Analysen er opdelt i 2 spor: 'Afsluttede Uddannelser' og 'Kurser'.

'Afsluttede uddannelser' fokuserer på antal indberettede afsluttede uddannelser, studieretningstype, fakultet, campus og til sidst en liste over fordelingen blandt uddannelserne.

Nedenstående visualisering fra analysen viser, viser hvor mange afsluttede uddannelser, der er indberettet over de sidste 3 år.

indberettede_afsluttede_uddannelser

Kursusdelen fokuserer på antal indberettede kursuspladser, antal årselever, aktivitetstype, fakultet, campus og til sidst en liste over fordelingen blandt kursuspladserne.

Nedenstående visualisering fra analysen viser, hvor mange kursuspladser, der er indberettet over de sidste 3 år.

indberettede_kurser

Formålet med indberetningerne til Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) og Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) er primært at få tilskud fra Staten.

Formålet med indberetningen til Danmarks Statistik (DST) er at have et landsdækkende datagrundlag på deltidsområdet, som kan danne grundlag for den offentlige debat og forskning mv.

Se alle SDU Analytics' analyser HER.

DST deltidsindberetnings analyse

Klik her

Se flere analyser fra SDU Analytics

Klik her

Redaktionen afsluttet: 28.09.2022