Skip to main content
Servicesider

Dimittenderne er kommet langt hurtigere i beskæftigelse

2021-dimittender er kommet markant hurtigere i beskæftigelse sammenlignet med 2020-årgang.

De nyeste tal fra UFM, datavarehus viser at 2021-kandidatdimittenderne er kommet markant hurtigere i beskæftigelse sammenlignet med 2020-årgang.

Som det kan aflæses i nedenstående graf, så er perioden, før dimittender er i beskæftigelse faldet markant. Dette er sket på tværs af de tre grupperinger, og ved alle de otte universiteter.

For SDU, gik der 7,5 mdr. før 2/3 af SDUs 2020-dimittender var i beskæftigelse mens der 2021-årgangen gik der 5,3 mdr. før 2/3 af SDUs dimittender var i beskæftigelse - et faldt på 2,2 mdr. og derved en markant tidsforbedring, der sandsynlig kommer til at spille ind på de overordnet ledighedstal på lang sigt.

dimittender_i_beskaeftigelse

Du finder webrapporten HER.

Derudover præsenteres i webrapporten også prædiktionsmodeller, som indikerer de forventelige ledighedsniveauer i fremtiden, samt et overblik over den historiske udvikling.

Hvis du har afklarende spørgsmål skriv gerne til sduanalytics@sdu.dk

Webrapporten

Klik her

Redaktionen afsluttet: 29.09.2022