Skip to main content
Servicesider

Frafaldsmonitorering opdateret med optaget 2022

Seneste optag indarbejdet i rapporten, hvor overordnede tendenser for de enkelte år vises, mens man også kan se på frafald pr. dags dato for de enkelte uddannelser.

Monitoreringen opdateres dagligt og sætter bl.a. fokus på de overordnede mønstre ift. hvilke måneder de studerende typisk falder fra, både på SDU og fakultetsniveau, men også for de enkelte uddannelser isoleret.

Det er også muligt at gå i detaljer med frafaldet fordelt på personinformation (som f.eks. alder og køn), adgangsgivende eksamen (herunder adgangsgivende institution) samt informationer om søgning.

Ligeledes er der opgørelser på eventuelle studieskift ved frafald, samt frafaldsbegrundelse.

Bagerst i applikationen er der informationer om definitioner, opgørelsesmetode samt kontaktoplysning, hvis der er spørgsmål eller kommentarer.

Applikationen

er tilgængelig for alle ansatte ved SDU.

Klik her

Redaktionen afsluttet: 05.10.2022