Skip to main content
Servicesider

Dataunderstøttelse af uddannelsesudvikling på SDU

Webrapport giver overblik til regional institutionsplan og prækvalificering.

På direktionsmødet den 8. september 2022 fik direktionen præsenteret den første generation af en ny webrapport fra SDU Analytics vedr. uddannelsesudvikling på SDU.

Webrapportens formål er at give et samlet overblik over SDU’s planer om uddannelsesudvikling de kommende år.

Den første side indeholder således både SDU’s opdaterede institutionsplan og øvrige kommende prækvalifikationer af nye uddannelser. Der kan vælges en detaljeret visning med samtlige kolonner, samt en overordnet visning, hvor der gives et overblik.

På næste side i webrapporten vises realiseret optag fordelt på campus for henholdsvis 2021 og 2022 visuelt og i tabelformat.

Webrapporten er tilgængelig for ansatte på SDU og kan ses HER.

Spørgsmål til webrapporten kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Webrapporten

Klik her

Redaktionen afsluttet: 06.10.2022