Skip to main content
Servicesider

Opdaterede nøgletal for frafald og studietid

Uddannelsesberetningen og fakulteternes uddannelsesberetning er blevet opdateret med årgang 2022.

Webrapporterne ’Uddannelsesberetningen’ og ’Fakulteternes uddannelsesberetningen’ er blevet opdateret med tal for årgang 2022. Alle nøgletal i rapporterne, primære som sekundære er blevet opdateret. Ydermere er informationer med relevante links opdateret i begge rapporter.

Specifikt for fakulteternes uddannelsesberetning er der tilføjet en forside der aggregerer nøgletallene på SDU niveau.

Webrapporten ’Uddannelsesberetningen’ kan tilgås HER.

Webrapporten ’Fakulteternes uddannelsesberetning’ kan tilgås HER.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt SDU Analytics på mail sduanalytics@sdu.dk

Webrapporten: Uddannelsesberetningen

Klik her

Webrapporten: Fakulteternes uddannelsesberetning

Klik her

Redaktionen afsluttet: 07.10.2022