Skip to main content
Servicesider

Effekten af “highly cited researchers” ift. Ranglisteplacering

Antallet af forskere på SDU med mange citationer giver effekt på Shanghairanking.

Antallet af ”highly cited researchers” påvirker den efterfølgende opgørelse Acadmic Ranking World Universities (ARWU) – også populært kaldet Shanghai-rankingen.

I 2021 havde SDU 5 forskere på listen, hvilket gav SDU 15,3 point på HiCi-indikatoren, som vægter 20% af ranglistepointene. Samlet set havde SDU en placering som nr. 287 på den rangliste.

SDU Analytics har udviklet et What-If-Tool, hvor man for et hvilket som helst universitet på ARWU-ranglisten kan se effekten på ranglisteplaceringen ved at opnå et andet antal af forskere, som opnår at blive talt med i ”Highly Cited Researchers”.
Eksempel: Hvis SDU havde haft 10 forskere i stedet for 5 forskere på listen over ”highly cited researchers” ville SDU – alt andet lige – have opnået en placering i top-250.
Værktøjet giver således en følsomhedsanalyse.

Der kan vælges benchmark med andre danske universiteter, eller hele verden, i visningen. I den forbindelse kan man med værktøjet se, at SDU ville skulle have 7 forskere på listen over ”highly cited researchers”, hvis vi skulle opnå samme score på HiCi-indiaktoren som Aalborg Universitet.

Værktøjet findes på url: https://kvaser.analytics.sdu.dk/highly_cited_researchers_influence_on_arwu_ranking/

Spørgsmål til løsningen kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

What-If-Tool værktøj

Klik her

Redaktionen afsluttet: 17.11.2022