Skip to main content
Servicesider

Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) efterårs deltidsindberetning

UVM deltidsindberetningsanalysen er opdateret med 2022 tal.

I år er der indberettet 1.589 studerende svarende til 176,4 årsstuderende. Sammenlignet med sidste år er det en stigning på 3,6% årsstuderende.

SDU Analytics har opdateret analysen UVM deltidsindberetning med 2022 tal. Denne giver et indblik i, hvordan deltidsindberetningen til DST har udviklet sig fra 2020-2022.

Nedenstående visualisering fra analysen viser, hvor mange årsstuderende, der er indberettet over de sidste 3 år.

indberettede_aarselever

I år er der for første gang ikke en efterfølgende efterindberetning, i medio december.

De studerende, der ikke er blevet indberettet i de ordinære indberetninger, kan enten indberettes løbende eller medtages i næstkommende indberetning.

Ved deltidsuddannelse opgøres studieaktiviteten I årsstuderende. En årsstuderende er betalinger på aktiviteter, svarende til 60 ECTS.

Selve indberetningen indeholder summeringer af antal aktiviteter og årsstuderende pr. aktivitet. Der er yderligere informationer omkring indskrivningsformen, perioden (E22), samt om aktiviteten er ressourceudløsende eller ej.

Indberetningen til UVM bliver indberettet to gange årligt. Der indberettes kun for de deltagere, der har betalt senest på skæringsdatoen. De deltagere der ikke har betalt før skæringsdatoen, bliver indberettet i efterindberetningen, hvis betalingen har fundet sted inden efterindberetnings deadline.

Analysen

UVM deltidsindberetning

Klik her

Redaktionen afsluttet: 01.12.2022