Skip to main content
Servicesider

Få et overblik over SDU's dimittendproduktion

SDU Analytics ny webrapport viser antallet af heltidsdimittender 2018-2022, for hhv. Kandidater, Bachelorer, Professionsbachelorer, Akademiske overbygninger, samt Adgangskursister.

SDU Analytics har udarbejdet en ny webrapport, som viser antallet af dimittender i perioden mellem 2018-2022.

Webrapporten viser SDU's heltidsdimittender for årene 2018- 2022.

samlet_udvikling_af_dimittender

Webrapporten giver det hurtige overblik på forsiden og giver også muligheden for at dykke dybere ned i tallene, hvor der er mulighed for at fordele dimittenderne på uddannelsestype, fakultet, campus, uddannelse og studieretning.

dimittendopgoerelse

Find rapporten her.

Opgørelsen er SDU's officielle dimittendtal som årligt indberettes til Danmarks Statistik. Webrapporten opdateres med dimittendtal for 2023 efter den årlige indberetning til Danmarks Statistik i november.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til SDU Analytics på sduanalytics@sdu.dk

Dimittendopgørelse

Klik her

SDU's analyseportal

Klik her

Redaktionen afsluttet: 07.03.2023