Skip to main content
Servicesider

Ændring i frafaldsmonitorering

En ikke adviseret studieadministrativ praksisændring har påvirket enkelte uddannelsers frafald i frafaldsmonitorering.

Der har været en ikke adviseret praksisændring i studieadministrationen, som har haft indflydelse på opgørelsen af starten på nogle studieforløb i STADS. Det har medført en ikke retvisende opgørelse i frafaldsmonitoreringen for nogle uddannelser, da logikken for udregningen af et samlet studieforløb har ændret sig.

Denne ændring er nu implementeret i frafaldsmonitoreringen, men for årgange efter 2018 påvirkes tre eller flere studerendes frafaldsstatus på nedenstående kombinationer af uddannelse og studiestart

  • Bachelor i Religionsstudier med studiestart 01-09-2021 og 01-09-2022
  • Bachelor i Historie med studiestart 01-09-2020

Det har ingen effekt på førsteårsfrafaldet opgjort i uddannelsesberetningen, da denne følger en anden opgørelsesmetode fra Danske Universiteter.

Redaktionen afsluttet: 24.03.2023