Skip to main content
Servicesider

Hvad betyder twitter for akademiske citationer?

I efteråret 2020 havde SDU Analytics Maria Færge Dueholm fra kandidatuddannelsen i Økonomi i praktikforløb.

Maria arbejdede med ranking, og udførte desuden en praktikopgave, hvor hun analyserede hypotesen om, at twitter reference til videnskabelig publicering øger den efterfølgende bibliometriske citationsscore.

Der findes ikke undersøgelser i en nyere dansk kontekst, så Marias bud er interessant læsning.

Download praktikanalysen HER.

Maria er i øvrigt nu i gang med specialet i dette forår, og hun bliver færdiguddannet som cand.oceon til juni 2021.

I SDU Analytics har vi et SDU Student Analytics Lab, hvor vi kan tage imod studerende i praktikforløb, som er interesseret i at arbejde med data og analyser. Det har indtil videre være meget forskellige forløb.

I foråret 2021 har vi ikke praktikanter, men i efterårssemestret 2021 er der igen mulighed for praktikophold hos os.

 

Hvis du nysgerrig på omtale af SDU’s forskning, så kig på vores opgørelser på analyser.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 24.03.2021