Skip to main content
Servicesider

Status: Eksamensprotokoller

Listerne med eksamensprotokollerne i QlikView opdateres ikke længere på grund af systemomlægningen af uddannelsesdata.

Vi ved at listerne benyttes til at aflønne eksterne D-VIP-ansatte og til at give interne VIP’ere eksamenskompensation.

Vi arbejder på højtryk med at etablere en løsning, der kan håndtere de interne VIP’eres eksamenskompensation.

Vi håber, i løbet af den kommende uge, at kunne give en melding på forventet lancering for et ”minimum viable product”, hvor man kan slå en bedømmer op pr. eksamensaktivitet og se antal beståede, ikke beståede og udeblevne.

Løsningen kobler data fra Digital Eksamen med STADS, og vi er opmærksomme på, at der kan være unøjagtigheder ift. fejlindtastning, korrektioner m.v.

Vi arbejder løbende med at forbedre datakvaliteten, men vi har pt. udfordringer med at opnå maksimal kvalitetssikring.

E-form til timeafregning kan anvendes til D-VIP’erne. D-VIP’erne bliver derfor ikke en del af den løsning, som vi etablerer for nuværende i foråret 2021. Det skyldes, at vi allokerer ressourcerne til at løse de udfordringer, hvor informationer ikke kan skaffes ad anden vej.

Vi beklager situationen. Vi er bevidste om, at systemomlægningens forsinkelse på mange område berører væsentlige administrative opgaver på SDU.

Der kan læses mere om den seneste aktuelle status for systemomlægningen på: https://sdunet.dk/da/enheder/faellesomraade/sdu_analytics/nyheder_fra_sdu_analytics/2021-04-06_status_whitebook 

Når vi ved mere, så opdaterer vi via url: https://sdunet.dk/da/enheder/faellesomraade/sdu_analytics/nyheder_fra_sdu_analytics - her opfordrer vi alle til følge med.

Spørgsmål kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 19.04.2021